Գիտաժողով

Սեպսիսով պացիենտ՝ հրավիրում ենք կոնսիլիումի

25 նոյեմբերի, 2023 թ., Երևան

 

Конференция

Пациент с сепсисом. Приглашаем на консилиум

25 ноября 2023 г., Ереван

 

Հարգելի գործընկերներ,

Հրավիրում ենք բոլոր հետաքրքրված մասնագետներին մասնակցելու «Ռուսաստանյան սեպսիս ֆորում» ընկերության  հետ համատեղ կազմակերպվող «Սեպսիսով հիվանդ՝ հրավիրում ենք կոնսիլիումի» գիտաժողովին, որը կկայանա 2023 թ նոյեմբերի 25-ին։ Գիտաժողովի ընթացքում կքննարկվեն սեպսիսին վերաբերվող արդիական խնդիրներ։


ՇՄԶ

Գիտաժողովը կրեդիտավորված է ՀՀ առողջապահության նախարարության Առողջապահության ազգային ինստիտուտի Մասնագիտական գործունեության հավաստագրման ազգային կենտրոնի կողմից, գիտաժողովի բոլոր մասնակիցների կշնորհվի ՇՄԶ 8 տեսական կրեդիտ։


ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ

«Բեսթ Վեսթերն Պլյուս Կոնգրես հյուրանոց, Պիկասո սրահ, հասցե՝ Երևան, Իտալիայի փող1


 

ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՈՒՄ

 YouTube Logo icon PNG and SVG Vector Free Download

Գիտաժողովին կարելի է հետևել նաև առցանց YouTube-ի միջոցով հետևյալ հղումով` https://www.youtube.com/watch?v=XLGj_2bI0DY

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՇՄԶ կրեդիտներ կշնորհվեն միայն գիտաժողովին ֆիզիկապես ներկա գտնվողներին։


ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ և ԳՐԱՆՑՈՒՄ

Միջոցառման մասնակցությունն անվճար է բոլոր հետաքրքրվածների համար: Մասնակցելու համար ցանկալի է նախապես գրանցվել առցանց եղանակով ստորև նշված հղումով: Չգրանցված մասնագետները կարող են գրանցվել տեղում գիտաժողովից անմիջապես առաջ։

Rounded Rectangle: ԱՌՑԱՆՑ ԳՐԱՆՑՈՒՄ 

 


ԾՐԱԳԻՐ – ПРОГРАММА

Ներբեռնել ծրագիրը pdf ձևաչափով How to Add a One Click WordPress PDF Download Using Divi

 

9:00 - 9:30

Մասնակիցների գրանցում

Регистрация участников

 

9:30 - 9:45

Բացման արարողություն և ողջույնի խոսքեր

Открытие конференции

Ա. Ֆ․ Վարոսյան

А. Ф. Варосян

Վ․ Վ․ Կուլաբուխով

В. В. Кулабухов

Հ․ Ն․ Մանգոյան

А. Н. Мангоян

9:45 - 10:00

Ինտերակտիվ հարցում

Интерактивный опрос

Վ․ Վ․ Կուլաբուխով

В. В. Кулабухов

10:00 - 11:00

Ժամանակակից պատկերացումները սեպսիսի վերաբերյալ

Современные представления о сепсисе

Վ․ Վ․ Կուլաբուխով

В. В. Кулабухов

11:00 - 11:45

Ճանաչողական խանգարումներ հակամանրէային թերապիայում՝ երբ ուղեղն ինձ ընկեր չէ

Когнитивные ошибки в антибактериальной терапии – когда мозг мне не друг

Հ․ Ն․ Մանգոյան

А. Н. Мангоян

11:45 - 12:30

Սեպսիսի լաբորատոր ախտորոշումը

Лабораторная диагностика сепсиса

Դ․ Ա․ Պոպով

Д. А. Попов

12:30 - 13:15

Սեպսիսի հակամանրէային բուժումը

Антибактериальная терапия при сепсисе

Ա․ Վ․ Դեխնիչ

А. В. Дехнич

13:15 - 14:00

Թվային տեխնոլոգիաները հակամանրէային թերապիայի և մանրէաբանական ախտորոշման կառավարման մեջ

Цифровые технологии в управлении антимикробной терапией и микробиологической диагностикой

Ա․ Յու․ Կուզմենկով

А. Ю. Кузьменков

14:00 - 14:15

Սուրճի ընդմիջում Кофе-брейк

14:15 - 15:00

Սուր շնչական դիսթրես համախտանիշ՝ հին խնդրի նոր լուծումներ

ОРДС - новые решения старой проблемы

Ա․ Վ․ Վլասենկո

А. В. Власенко

15:00 - 15:45

Սեպսիսը իմունային խանգարումներ ունեցող պացիենտների մոտ․ մեխանիզմներից դեպի բուժական նպատակներ և հնարավորություններ

Сепсис у иммунокомпрометированных пациентов: от механизмов к терапевтическим целям и возможностям

Դ․ Յու․ Ռուզանով

Д. Ю. Рузанов

15:45 - 16:30

Նորարարական տեխնոլոգիաները մանկական ուռուցքաբանության կյանքին սպառնացող վիճակներում

Инновационные технологии при жизнеугрожающих состояниях в детской онкологии

Ն․ Վ․ Մատինյան

Н. В. Матинян

16:30 - 17:15

Սեպսիսով պացիենտների մոտ արյունաշտկման արտամարմնային մեթոդները

Экстракорпоральные методы гемокоррекции у пациентов с       сепсисом

Մ․ Ա․ Պետրուշին

М. А. Петрушин

17:15 - 18:00

Սեպսիսով հիվանդների բուժման միջմասնագիտական փոխհարաբերությունները

Междисциплинарное взаимодействие при лечении пациентов с сепсисом

Ն․ Ա․ Զուբարեվա

Н. А. Зубарева

18:00 - 18:30

Քննարկումներ և փակում

Обсуждения и закрытие конференции

Ա․ Ֆ․ Վարոսյան

А. Ф. Варосян

Վ․ Վ․ Կուլաբուխով

В. В. Кулабухов

Հ․ Ն․ Մանգոյան

А. Н. Мангоян

 

http://armanest.am/Conferences/Congress%202018/Registration_files/image008.png

Image result for home icon