Գիտաժողով

Արյան մակարդման խանգարումների ախտորոշման ընդլայնված հնարավորություններ

8 հունիսի, 2024 թ., Երևան


Научная конференция

Расширенные возможности диагностики нарушений гемостаза

8 июня 2024 г., Ереван

 

Հարգելի գործընկերներ

Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու արյունահոսություններին, թրոմբոզներին և արյան մակարդման խանգարումների լաբորատոր ախտորոշման հնարավորությունների ընդլայնմանը նվիրված գիտաժողովին, որի ընթացքում կքննարկվեն արյան մակարդման համակարգի խանգարումների ախտորոշման առանձնահատկությունները հատկապես անհետաձգելի իրավիճակներում արյունաբանի, անէսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգի և լաբորատոր ախտորոշման մասնագետի տեսանկյուններից։

Дорогие коллеги!

Приглашаем Вас принять участие на конференции, посвященной кровотечениям и тромбозам у пациентов многопрофильного стационара и расширению возможностей диагностики нарушений гемостаза в ургентных состояниях с использованием лабораторных решений. На конференции будут рассмотрены особенности диагностики системы гемостаза с позиций гематолога, анестезиолога-реаниматолога и врача клинической лабораторной диагностики.


ԾՐԱԳԻՐ

ПРОГРАММА

ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ

ДОКЛАДЧИКИ

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ДОКЛАДЫ

ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ

ГАЛЕРЕЯ


ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ

Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի դահլիճ, հասցե՝ ՀՀ, Երևան, Ահարոնյան փող. 6

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Медицинский центр Измирлян, адрес: Ереван, ул. Агароняняа 6


ՇՄԶ

Գիտաժողովը կրեդիտավորված է ՀՀ առողջապահության նախարարության Առողջապահության ազգային ինստիտուտի Մասնագիտական գործունեության հավաստագրման ազգային կենտրոնի կողմից: Որպես թիրախային լսարան սահմանված են հետևյալ մասնագիտությունները՝ անէսթեզիոլոգիա-ինտենսիվ թերապիա, արյունաբանություն, կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում։ Կրեդիտների քանակի մասին կհաղորդվի կրեդիտավորման գործընթացի ավարտից հետո։

Аккредитация

Конференция аккредитована национальным центром аккредитации профессиональной деятельности Национального института здравоохранения Министерства здравоохранения РА. Целевая аудитория конференции: анестезиологи-реаниматологи, гематологи, врачи клинико-лабораторной диагностики.


ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ և ԳՐԱՆՑՈՒՄ

Միջոցառման մասնակցությունն անվճար է բոլոր հետաքրքրվածների համար: Մասնակցելու համար ցանկալի է նախապես գրանցվել առցանց եղանակով ստորև նշված հղումով: Չգրանցված մասնագետները կարող են գրանցվել տեղում գիտաժողովից անմիջապես առաջ։

 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Участие на конференции бесплатно для всех интересующихся. Для участия желательно зарегистрироваться заранее онлайн по нижеприведенной ссылке. Незарегистрированные специалисты могут регистрироваться на месте перед конференцией.

Rectangle: Rounded Corners: ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

 


Կազմակերպչական կոմիտեի հետ հաղորդակցման տվյալներ՝

Контактные данные орг. комитета

) +37491490597, @ armanesthesiology@gmail.com @ info@armanest.am http://armanest.am


ԾՐԱԳԻՐ - ПРОГРАММА

9.30 10.00

Մասնակիցների գրանցում - Регистрация участников

10.00 10.30

Ողջույնի խոսք

Արմեն Վարոսյան

Անէսթեզիոլոգների և ինտենսիվ թերապևտների հայկական միության նախագահ

 

Ծանոթացում Վերֆեն ընկերության հետ

Իրինա Շչերբինա

Ռուսաստանում և ԱՊՀ երկրներում Վերֆեն ընկերության մարկեթինգի բաժանմունքի ղեկավար, Մոսկվա, ՌԴ

Приветственное слово

Армен Варосян

президент Армянского общества анестезиологов-реаниматологов

 

Знакомство с компанией Werfen

Щербина Ирина Анатольевна

Руководитель отдела маркетинга Представительства Werfen в России и СНГ

10.30 11.30

Ժամանակակից պատկերացումներն արյան մակարդման համակարգի վերաբերյալ

Իրինա Շչերբինա

 

Современные представления об устройстве системы гемостаза

Щербина Ирина Анатольевна

11.30 12.30

Բժիշկների բազմամասնագիտական թիմի աշխատանքը արյան մակարդման խանգարումներով ծանր հիվանդների վարման ժամանակ բազմապրոֆիլ հիվանդանոցի օրինակով

Ելենա Կլիչնիկովա

         բ․գ․թ․, բժշկակենսաբանական ֆակուլտետի ընդհանուր ախտաբանության ամբիոնի դոցենտ, Ն. Ի․ Պիրոգովի անվան գիտահետազոտական բժշկական համալսարան

         հետազոտությունների անհետաձգելի մեթոդների գիտական կլինիկակենսաբանական լաբորատորիայի վարիչ, Ն․ Վ․ Սկլիֆոսովսկու անվան Շտապ օգնության գիտահետազոտական ինստիտուտ

         Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման բժիշկ, Մոսկվա, ՌԴ

 

Работа мультидисциплинарной команды врачей при ведении тяжелых пациентов с нарушениями в системе гемостаза на примере многопрофильного стационара

Клычникова Елена Валерьевна

         к.м.н., доцент кафедры общей патологии МБФ РНИМУ им. Н. И. Пирогова

         заведующая научной клинико-биохимической лабораторией экстренных методов исследования НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

         Врач клинической лабораторной диагностики

12.30 13.30

Հեմոռագիկ վիճակներ՝ սկրինինգ։ Արյան մակարդման լաբորատոր ստուգման դերը

Պավել Ժարկով

         բ․գ․դ․, արյունաբանության և բջջային տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր

         արյան մակարդման ախտաբանության բաժանմունքի վարիչ, Դմիտրի Ռոգաչևի անվան մանկական արյունաբանության, ուռուցքաբանության և իմունոլոգիայի բժշկական հետազոտական կենտրոն

         բժիշկ-արյունաբան, մանկաբույժ, Մոսկվա, ՌԴ

 

Геморрагические состояния: скрининг. Роль лабораторного тестирования гемостаза.

Жарков Павел Александрович

         д.м.н., профессор кафедры гематологии и клеточных технологий НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

         заведующий отделом патологии гемостаза НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

         Врач-гематолог, врач-педиатр

13.30 14.00

Ընդմիջում - Перерыв

14.00 15.00

Արյան սուր կորուստ․ արագ և ճշգրիտ որոշումներ

Բորիս Աքսելրոդ

         բ.գ.դ, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի պրոֆեսոր

         անէսթեզիոլոգիայի և վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ, Ռուսաստանի ակադեմիկոս Բ.Վ. Պետրովսկու անվան վիրաբուժության գիտական կենտրոն

         Անէսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ, Մոսկվա, ՌԴ

Острая кровопотеря: быстрые и точные решения.

Аксельрод Борис Альбертович

         д.м.н., профессор РАН, председатель правления МНОАР

         заведующий Отделением анестезиологии и реанимации II ГНЦ ФГБНУ "Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского"

         врач анестезиолог-реаниматолог

 

15.00 16.00

Ձեռքբերովի և ժառանգական թրոմբոֆիլիաներ, ո՞ր պացիենտներին է անհրաժեշտ հետազոտել

Պավել Ժարկով

 

Приобретенные и наследственные тромболифии, каких пациентов необходимо дообследовать?

Жарков Павел Александрович

 

16.00 17.00

Ճաշ - Обед

17.00 18.00

Անցկացվող հակամակարդիչ բուժման լաբորատոր գնահատման հնարավորությունները

Ելենա Կլիչնիկովա

 

Возможности лабораторной оценки проводимой антикоагулянтной терапии

Клычникова Елена Валерьевна

 

18.00 19.00

Գազավերլուծիչը մեր կյանքում։ Օգնակա՞ն, թե լրացուցիչ բեռ

Բորիս Աքսելրոդ

Газоанализатор в нашей жизни. Помощник или нагрузка?

Аксельрод Борис Альбертович

 

ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ ДОКЛАДЧИКИ

 

Իրինա Շչերբինա

Ռուսաստանում և ԱՊՀ երկրներում Վերֆեն ընկերության մարկեթինգի բաժանմունքի ղեկավար, Մոսկվա, ՌԴ

 

Щербина Ирина Анатольевна

Руководитель отдела маркетинга Представительства Werfen в России и СНГ

Ելենա Կլիչնիկովա

         բ․գ․թ․, բժշկակենսաբանական ֆակուլտետի ընդհանուր ախտաբանության ամբիոնի դոցենտ, Ն. Ի․ Պիրոգովի անվան գիտահետազոտական բժշկական համալսարան

         հետազոտությունների անհետաձգելի մեթոդների գիտական կլինիկակենսաբանական լաբորատորիայի վարիչ, Ն․ Վ․ Սկլիֆոսովսկու անվան Շտապ օգնության գիտահետազոտական ինստիտուտ

         Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման բժիշկ, Մոսկվա, ՌԴ

Клычникова Елена Валерьевна

         к.м.н., доцент кафедры общей патологии МБФ РНИМУ им. Н. И. Пирогова

         заведующая научной клинико-биохимической лабораторией экстренных методов исследования НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

         Врач клинической лабораторной диагностики

Պավել Ժարկով

         բ․գ․դ․, արյունաբանության և բջջային տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր

         արյան մակարդման ախտաբանության բաժանմունքի վարիչ, Դմիտրի Ռոգաչևի անվան մանկական արյունաբանության, ուռուցքաբանության և իմունոլոգիայի բժշկական հետազոտական կենտրոն

         բժիշկ-արյունաբան, մանկաբույժ, Մոսկվա, ՌԴ

Жарков Павел Александрович

         д.м.н., профессор кафедры гематологии и клеточных технологий НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

         заведующий отделом патологии гемостаза НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

         Врач-гематолог, врач-педиатр

Բորիս Աքսելրոդ

         բ.գ.դ, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի պրոֆեսոր

         անէսթեզիոլոգիայի և վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ, Ռուսաստանի ակադեմիկոս Բ.Վ. Պետրովսկու անվան վիրաբուժության գիտական կենտրոն

         Անէսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ, Մոսկվա, ՌԴ

Аксельрод Борис Альбертович

         д.м.н., профессор РАН, председатель правления МНОАР

         заведующий Отделением анестезиологии и реанимации II ГНЦ ФГБНУ "Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского"

         врач анестезиолог-реаниматолог

 

 

 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐ

СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

 

 

 

Изображение выглядит как Шрифт, Графика, логотип, снимок экрана  Автоматически созданное описание