Միության Ընդհանուր ժողովներ

 


Ապագա ժողովներ

 

Կհայնտվի ավելի ուշ

 

 

 


Անցյալ ժողովներ

 

Դեկտեմբերի 26, 2022 թ.

Օրակարգ (pdf)

 

Լուսանկարներ

Մարտի 26, 2022 թ.

Ընտրություններ

Արձանագրություն (pdf)

Դեկտեմբերի 24, 2021 թ.

Օրակարգ (pdf)

 

 

Դեկտեմբերի 21, 2019 թ.

Օրակարգ (pdf)

Հաշվետու զեկույց (pdf)

Հասանելի է միայն Միության անդամներին

 

Պրոֆ. Ռ. Թ. Վիրաբյանի գործունեությունը (pdf)

Լուսանկարներ

Դեկտեմբերի 22, 2018 թ.

Օրակարգ (pdf)

Հաշվետու զեկույց (pdf)

Հասանելի է միայն Միության անդամներին

Լուսանկարներ

Դեկտեմբերի 23, 2017 թ.

Օրակարգ (pdf)

Արձանագրություն (pdf)

Լուսանկարներ

Հունվարի 28, 2017 թ.

Արձանագրություն (pdf)

 


Image result for home icon

Գլխավոր էջ