Միության Ընդհանուր Ժողովներ

 


Ապագա ժողովներ

 

Կհայտնվի ավելի ուշ

 

 

 


Անցյալ ժողովներ

 

Դեկտեմբերի 21, 2019 թ.

Օրակարգ (pdf)

Հաշվետու զեկույց (pdf)

Հասանելի է միայն Միության անդամներին

 

Պրոֆ. Ռ. Թ. Վիրաբյանի գործունեությունը (pdf)

Լուսանկարներ

Դեկտեմբերի 22, 2018 թ.

Օրակարգ (pdf)

Հաշվետու զեկույց (pdf)

Հասանելի է միայն Միության անդամներին

Լուսանկարներ

Դեկտեմբերի 23, 2017 թ.

Օրակարգ (pdf)

Արձանագրություն (pdf)

Լուսանկարներ

Հունվարի 28, 2017 թ.

Արձանագրություն (pdf)

 


Image result for home icon

Գլխավոր էջ