Անէսթեզիոլոգների և ինտենսիվ թերապևտների հայկական միության կազմում գործող հանձնաժողովներ

Վերստուգիչ

Իրավական

Ուղեցույցների և գործելակարգերի

Գիտաժողովների կազմակերպման

Գիտական

Լրատվության

 

 

Միության խնդիրների արդյունավետ լուծման նպատակով միության խորհրդի կողմից կարող են ստեղծվել տարբեր հանձնախմբեր ըստ անհրաժեշտության: Բացի վերստուգիչ հանձնաժողովից, մյուս հանձնաժողովների կազմավորման կարգը որոշվում է միության խորհրդի կողմից: Վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմավորման կարգը և գործունեությունը կարգավորվում են միության կանոնադրության միջոցով:

Միության այն անդամները, ովքեր հետաքրքրված են որևէ հանձնաժողովի գործունեությամբ և կուզենային ընդգրկվել նրա կազմում, կարող են դիմել միության խորհրդին:

 


Image result for home icon

Գլխավոր էջ