Անէսթեզիոլոգների և ինտենսիվ թերապևտների հայկական միության կազմում գործող հանձնաժողովներ

Վերստուգիչ

Իրավական

Ուղեցույցների և գործելակարգերի

Գիտաժողովների կազմակերպման

Գիտական

Լրատվության

 

Image result for justice

Իրավական հանձնաժողով

 

Իրավական հանձնաժողովի նպատակն է բարձրացնել հանրապետության անէսթեզիոլոգների և ինտենսիվ թերապևտների իրավական պաշտպանվածության մակարդակը: Հանձնաժողովի խնդիրներն են՝

1.      Ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետությունում մեր մասնագիտությանն առնչվող իրավական դաշտը՝ օրենսդրական ակտերը, կառավարության հրամանները, որոշումները

2.      Առաջարկություններ անել ՀՀ Առողջապահության նախարարությանը իրավական դաշտի բարելավման ուղղությամբ

3.      Նպաստել հանրապետության անէսթեզիոլոգների և ինտենսիվ թերապևտների իրավական գիտելիքների մակարդակի բարձրացմանը:

4.      Մշակել ուղիներ և եղանակներ հանրապետության անէսթեզիոլոգների և ինտենսիվ թերապևտների իրավական պաշտպանվածության ապահովման համար:

Իրավական hանձնաժողովի ղեկավարն է միության խորհրդի անդամ Լ. Մ. Գաբրիելյանը: Հանձնաժողովը գտնվում է կազմավորման փուլում: Հետագայում հանձնաժողովի գործունեության ոլորտը և խնդիրները կարող են ընդլայնվել, ինչի մասին տեղեկություններ կտրամադրվեն մոտ ապագայում:

Image result for շուտով


Image result for home icon

Գլխավոր էջ

Counter
Dell Computer