Անէսթեզիոլոգների և ինտենսիվ թերապևտների հայկական միության կազմում գործող հանձնաժողովներ

Վերստուգիչ

Իրավական

Ուղեցույցների և գործելակարգերի

Գիտաժողովների կազմակերպման

Գիտական

Լրատվության

 

Վերստուգիչ հանձնաժողով

1.                  Վերստուգիչ հանձնաժողովն ընտրվում է ժողովի կողմից 5 տարի ժամկետով։ Խորհրդի անդամները, կազմակերպության նախագահը չեն կարող լինել վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամներ։

2.                  Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների քանակը որոշվում է խորհրդի կողմից, անդամներից մեկը հանձնաժողովի մյուս անդամների կողմից ընտրվում է նախագահ:

3.                  Վերստուգիչ հանձնաժողովն իր աշխատանքներն իրականացնում է նիստերի ձևով, որոնք հրավիրվում են տարեկան առնվազն 2 անգամ։ Նիստ կարող է հրավիրվել նաև կազմակերպության անդամների 20%-ի, հանձնաժողովի անդամների մեկ երրորդի, կազմակերպության նախագահի կամ խորհրդի պահանջով։

4.                  Վերստուգիչ հանձնաժողովը կարող է հարցեր քննարկել և որոշումներ կայացնել, եթե նիստին մասնակցում են հանձնաժողովի անդամների երկու երրորդը։ Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ մեծամասնությամբ։ Ձայների հավասարության դեպքում հանձնաժողովի նախագահի ձայնը վճռորոշ է։

5.                  Վերստուգիչ հանձնաժողովը կարող է կազմակերպության նախագահից և այլ աշխատողներից պահանջել կազմակերպության գործունեությանն առնչվող ցանկացած տվյալներ և հաշվետվություն։

6.                  Վերստուգիչ հանձնաժողովը պարտավոր է հաշվետվություն ներկայացնել ժողովին կազմակերպության գործունեության, հաշվեկշռի, ֆինանսական միջոցների օգտագործման գույքի պահպանման և այլ ամփոփ տվյալների ստուգման արդյունքների մասին։

Վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմը

Հանձնաժողովի նախագահ

Անատոլի Գնունի

ՀՀ ԱՆ գլխավոր անէսթեզիոլոգ-ինտենսիվ թերապևտ, Նաիրի ԲԿ անզգայացման և ինտենսիվ թերապիայի ծառայության ղեկավար

Հանձնաժողովի անդամներ

Ռիմմա Մախմուդյան

Էլիտ-Մեդ ԲԿ անզգայացման ծառայության ղեկավար և բուժ. գծով փոխտնօրեն

Արմեն Մինասյան

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ անէսթեզիոլոգ

 


Image result for home icon

Գլխավոր էջ

www.000webhost.com